Dore imitoma 15 y’agahebuzo ubwira umukobwa ukigarurira umutima we burundu akava mubye

Urukundo nyakuri ntirugurwa kandi rwabayeho na mbere hose, ni amarangatima atabasha gusobanurwa n’uwayagize, gusa mu buryo bwa rusange; ni amarangamutima umuntu yiyumvamo ku wundi muntu runaka baba bahuje igitsina cyangwa batagihuje akumva yamurutisha byose imbere ye ndetse agahangayikishwa no kuba ntamakuru ye azi mu gihe badaherukana.

Urukundo burya rurabagarirwa, urukundo kandi rurasigasirwa. Iyo rwitaweho ruraramba ntirusaza.

Urukundo rukomezwa n’ibikorwa si amagambo; gusa bikaryoha iyo hejuru y’ibyo bikorwa wongeraho amagambo y’agahebuzo azwi nk’imitoma ku buryo uwo uyabwiye akwimariramo wese akagurumana umuriro w’urukundo.

Urukundo ruraryoha bikaba akarusho iyo mwembi mu byumva kimwe mugasangira umunezero, ibyishimo n’umubabaro.

Muri iyi nkuru twaguteguriye amagambo 15 y’agahebuzo uri bubwire umukunzi wawe ukaba wigaruriye umutima we burundu akaba atatekereza no kukwanga bitewe n’ayo magambo asize umunyu asusurutsa amarangamutima y’umukunzi uyataye mu gutwi.

Niba ushaka kwigarurira umutima w’umukunzi wawe mu buryo burushijeho tangira umubwira uti ” Nshuti mukundwa, maze igihe kitari kirekire mbona usa n’utanezezwa n’uko umubiri wawe uteye, gusa mubyukuri njye siniyumvisha impamvu yabyo kuko njye mbona ntawe muhanyije ubwiza. Ndagirango nkumenyeshe ibintu bikurikira”.

Hanyuma ukomeze ugira uti:

1. Ndi kumwe nawe sinzigera nicuza mu buzima bwanjye, igihe kirekire ntikizigera kimbera nk’imyaka igihumbi.
2. Nsagwa n’ibyishimo byo kuba ndi kumwe nawe igihe cyose, kuvugana nawe, ndetse no kumva uri hafi yanjye bituma numva nezerewe mu mutima wanjye ndetse kukugira bindutira i feza y’igiciro kinshi kuko usa na bike muri iyi si dutuye.
3. Ni wowe si yanjye narintegereje, imbaraga zinsunika zinjyana aho uri kuko kuba aho uri ntako bisa.
4. Nishimira cyane kugusoma kurusha uko nasoma undi muntu uwariwe wese kuko iminwa yawe impumurira neza nkumva nayigumana kandi mba numva itembaho ubuki buryoshye.
5. Iyo utari kumwe nanjye mbura ingingo zimwe na zimwe z’umubiri wanjye, nkumva nsigaye njyenyine ku isi.
6. Iyo uri kumwe nanjye mu mwanya mwiza nk’uyu w’umunezero, kugutekereza byonyine binzanira ibyishimo bidasanzwe, ese waba ubizi?
7. Mu gihe wumva uri wenyine, ujye ureba hagati y’intoki zawe wibuke ko ariho intoki zanjye zikwirwa neza honyine kurusha uko nazifatisha hagati y’intoki z’undi muntu.
8. Iyo nkubonye ntekereza ijuru mu gihe gito ubundi nkumva niho nibereye bigatuma ndushaho kuba hafi y’Imana kuko ariyo yakungeneye.
9. Ubuzima bwanjye nabuboneye muri wowe, kuko iyo utabaho nta buzima bwiza mba mfite kuko kubaho nkubona iruhande rwanjye binyongerera iminsi yo kurama ku isi.
10. Bavuga ko umuntu agwa mu rukundo rimwe gusa ariko njye iyo nkubonye iruhanjye utuje undebana akanyamuneza n’ubwuzu bituma nongera kugwa mu rukundo inshuro zitabarika.
11. Rimwe na rimwe mba numva umutima wanjye ugiye guturitswa n’ibyishimo bivanze n’umunezero iyo nkutekereje kuko akenshi bituma mbura amahoro mu mutima wanjye.
12. Sinigeze mbasha kumenya neza ko nzagira ubuzima bw’umunezero mbukesha wowe igihe nakubonaga mu maso yanjye bwa mbere nkumva ibyishimo bitashye umutima wanjye.

13. Kuva ku mutwe kugera ku musatsi uri mwiza, ni yo mpamvu mpora iteka numva nagumana nawe ubuziraherezo. Ntibinyorohera kuba iteka nakubwira buri kimwe ntekereza ariko muri njye iteka mba mpora ntekereza kandi nshimishwa no kwitwa umugabo wawe. Burya iyo ubona nita ku mubiri wanjye mba ngirango ndebe ko nasa nawe ariko kubishyikira ntibyanyorohera kuko uri mwiza by’agahebuzo.

14. Ngukunda uko uri mukundwa, Nezezwa iteka no kukubona wiyitaho ngakunda guhora nitegereza ubwiza bwawe. Ibyo ni bimwe mu binyereka kandi bikampamiriza urwo unkunda bigatuma iteka mba umunyamahirwe wo kuguhora iruhande.

15. Gusa hari ikintu cy’ingenzi nkumenyesha; ngukunda uko uri kose. Ni yo mpamvu nitwa umunyamahirwe kuva wanyemererako tuzahora iteka dusangira akabisi n’agahiye. Uri mwiza imbere n’inyuma n’utabibona yaba yigiza nkana.

Urukundo ruzima ruzira umwiryane, amahane no kutumvikana nirwogere, urukundo niruryohe ruryoshywa n’ibirungo by’amagambo y’imitoma isize umunyu , ni rugaragaze amarangamutima asusurutsa uturemangingo tw’umubiri maze ugahumeka ukubyumva ugatuza ugatimaza kuko ufite ugukunda.

About Aime Ndayambaje

Ndayambaje Aimé ni umunyamakuru wa Isiyose.rw na ISIYOSE TV urangajwe imbere n'intumbero yo guteza imbere iki kinyamakuru. Ndayambaje Aimé Yihariye mu nkuru z'imyidagaduro, Utuntu n'utundi n'izindi zo mu buzima busanzwe bwa buri munsi mu isi dutuye.

View all posts by Aime Ndayambaje →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *